Τα ασφαλιστήρια περιεχομένου κατοικίας

Πολύς θόρυβος ακολούθησε μετά την ανακοίνωση περί σύνταξης Πόθεν Έσχες από αρχές2016 για όλους τους υπόχρεους φορολογούμενους και σταδιακά για όλους τους Έλληνες. Στο νέο Πόθεν Έσχες των 56 σελίδων, οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να δηλώσουν εκτός των άλλων, οικογενειακά κειμήλια, τιμαλφή, κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή  χάλκινα νομίσματα, πολύτιμους λίθους, μέταλλα, λοιπά αντικείμενα συνολικής αξίας άνω 30 χιλιάδων ευρώ.

Ίσως αναρωτιέστε εάν καλύπτονται ή όχι, οι απώλειες ή οι ζημιές των παραπάνω πολύτιμων αντικειμένων, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιεχομένου κατοικίας!

Μια γενική απάντηση είναι ότι ΔΕΝ καλύπτονται, όπως αναφέρεται στις γενικές εξαιρέσεις παρόμοιων συμβολαίων κατοικίας, ΕΚΤΟΣ εάν έχει συμφωνηθεί ΓΡΑΠΤΑ με την ασφαλιστική εταιρεία και αναγράφεται η κάλυψη τους στο πεδίο των ΕΙΔΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ του ασφαλιστηρίου.

Προσοχή όμως χρειάζεται στην δήλωση και καταγραφή της αξίας των πολύτιμων  αντικειμένων με τον διαμεσολαβητή και το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, γιατί πολλά από αυτά τα αντικείμενα δεν αποζημιώνονται πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως ορίζει το ασφαλιστήριο, ΕΚΤΟΣ πάλι εάν έχει συμφωνηθεί ρητά η αξία τους και  αναγράφεται στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ασφαλιστηρίου.

Δηλαδή εάν ένας πελάτης έχει κοσμήματα αξίας π.χ. 8000 χιλιάδων ευρώ, αλλά δεν τα δηλώσει στον ασφαλιστή και στην εταιρεία του, όταν θα συμβεί η ζημιά ή η απώλεια, θα πάρει μόνο μέχρι ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζει γενικά το κάθε ασφαλιστήριο περιεχομένου κατοικίας, πολύ λιγότερο από την πραγματική αξία  τους.

Για αυτό οι πελάτες, οφείλουν να συνεργάζονται με τους ασφαλιστές και τις  εταιρείες, δηλώνοντας σωστά κάθε αντικείμενο που θέλουν να ασφαλίσουν. Οι ασφαλιστές από την άλλη μεριά, θα πρέπει να δίνουν προσοχή κατά την σύνταξη της  αίτησης, στην λεπτομερή καταγραφή των προς ασφάλιση αντικειμένων, χωρίς να  φοβούνται μην «χάσουν» τον πελάτη! Είναι καλύτερα ο διαμεσολαβητής όταν  αναλαμβάνει παρόμοιους κινδύνους, να γίνεται λεπτομερής και αναλυτικός ως προς  την κάλυψη της περιουσίας του πελάτη με το ασφαλιστήριο περιεχομένου κατοικίας που προτείνει. Καλύτερα αυστηρός πάρα «άφαντος», όταν θα συμβεί η ζημιά...!

Δείτε εδώ την δήλωση Πόθεν Έσχες.

Πηγή: insurancegt.blogspot.gr