Ασφάλιση Ζωής

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Η υγεία μας ανέκαθεν ήταν πάνω απ’ όλα! Πολλές φορές αποκαλέιται το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και όχι άδικα αφού η ποιότητα της ζωής μας βασίζεται επάνω της. Με κριτήριο τις ανάγκες σας στη Real Insurance Brokers, ερευνούμε και σας προτείνουμε τα καταλληλότερα προγράμματα κατά τέτοιον τρόπο ώστε:

 1. Να είναι συμπληρωματικά των παροχών του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης σας, ώστε να επιτύχουμε με το χαμηλότερο κόστος το ποιοτικότερο επίπεδο νοσοκομειακών παροχών.
 2. Να ισχύουν παράλληλα με το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης σας, δίνοντας σε εσάς τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην ιδιωτική ή κοινωνική ασφάλιση για την κατάλληλη παροχή των  υπηρεσιών.

Η μελέτη του ασφαλιστικού σας προφίλ απο τη Real Insurance Brokers για την επιλογή της ιδανικότερης Ασφάλισης Νοσοκομειακής Περίθαλψης, είναι μία εργασία που απαιτεί γνώση και εμπειρία ώστε η προτεινόμενη λύση να είναι προσιτή και να καλύπτει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Bασική όμως προϋπόθεση για τη σωστή ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης είναι η καλή υγεία. Στοιχεία που αφορούν την υγείας σας, είναι σημαντικά και σας τα ζητάμε, με σκοπό τη σωστή μελέτη. Μη διστάσετε να μας καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες!

 

Ασφάλιση  Σύνταξης

Στο μισθό ενός εργαζόμενου γίνονται 2 ειδών κρατήσεις: ένα ποσό που αφορά στο εφάπαξ αλλά κι ένα άλλο ποσό για τη σύνταξη.

Όταν συμπληρώσει ένα αριθμό εργάσιμων ετών, τότε  όπως λέμε «βγαίνει σε σύνταξη». Δηλαδή σταματάει να εργάζεται και πληρώνεται με ένα μηνιαίο ποσό του οποίου το ύψος καθορίζεται απο τα χρόνια εργασίας και τις κρατήσεις του μισθού του. Ανάλογα με τα χρόνια εργασίας η σύνταξη μπορεί να είναι πλήρης ή μειωμένη.

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προβλέπει την πληρωμή του κεφαλαίου που ασφαλίστηκε στον ίδιο τον ασφαλισμένο, στη λήξη της ασφάλισης. Επίσης μετά από συνεννόηση με τον ασφαλισμένο, το κεφάλαιο που ασφαλίστηκε μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια μηνιαία σύνταξη, που όμως θα καταβάλλεται σε αυτόν μετά τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας πληρωμής των ασφαλίστρων.

Ο Ασφαλισμένος μπορεί με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει συμπληρωματική σύνταξη ισοβίως , πέρα από τη σύνταξη του κύριου ασφαλιστικού φορέα.

Στην ακραία περίπτωση της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει στους δικαιούχους άτοκα, τα καθαρά ασφάλιστρα που έχουν πληρωθεί μέχρι τη στιγμή του συμβάντος.

Ένα πρόγραμμα στη Real Insurance Brokers μπορεί να συμπεριλάβει τόσο συμπληρωματικές καλύψεις, όσο και να παρέχει στον ασφαλισμένο δικαίωμα εξαγοράς, ενώ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις υπεραποδόσεις από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων.

Δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο Ζωής με:

 • Νοσοκομειακά προγράμματα,
 • Συνταξιοδοτικά προγράμματα,
 • Προσωπικών Ατυχημάτων,
 • Προγράμματα Προστασίας Εισοδήματος,
 • Προγράμματα Κάλυψης φόρων κληρονομιάς,
 • Προγράμματα Κεφαλαίων κάλυψης δανείων
 • Προγράμματα , κ.α.

Διαθέτουμε:

 • Γνώση της ασφαλιστικής αγοράς
 • Εμπειρία στην παροχή Ασφαλιστικών υπηρεσιών
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Προσωποποιημένη επικοινωνία

 

Διαφέρουμε γιατί:

 • Είμαστε στον χώρο απο το 1993
 • Δίνουμε προτεραιότητα στην ανθρώπινη εξυπηρέτηση σας
 • Έχουμε γνώση του ασφαλιστικού κλάδου με διαρκή επιμόρφωση
 • Ερευνούμε για τη διαμόρφωση προσιτου ασφάλιστρου σε σχέση με τον ανταγωνισμό χωρίς υπαναχώρηση στην ποιότητα μας
 • Σας υπενθυμίζουμε εγκαίρως την ανανέωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας
 • Φροντίζουμε για τη γρήγορη, ορθή και πλήρη αποζημίωση σας σε περίπτωση ζημιάς
 • Έχουμε σεβασμό στη συνεργασία με τους πελάτες μας
 • Στηρίζουμε τους ασφαλισμένους μας και μας ενδιαφέρει η γνώμη τους
 • Είμαστε δίπλα σας όταν το χρειαστείτε