Ασφάλιση Πιστώσεων

Στο σημερινό σύνθετο και πολύπλοκο επιχειρηματικό φάσμα κανένας δεν μπορεί να περιορίσει πλήρως τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβονται στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το προϊόν της Ασφάλισης Πιστώσεων στοχεύει ακριβώς σε αυτό το σκοπό, προσπαθώντας να εντοπίσει τους κινδύνους αυτούς ώστε να βοηθήσει τον σύγχρονο επιχειρηματία στη λήψη των σωστών αποφάσεων και στην ενεργοποίηση των κατάλληλων κινήσεων που θα αποτρέψουν ένα δυσάρεστο γεγονός με άμεση επίδραση στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του. 

Αντικείμενο της Ασφαλιστικής Κάλυψης

Είναι η ασφαλιστική κάλυψη των τιμολογημένων απαιτήσεων των Ασφαλισμένων εταιριών, που εγείρονται από τις επί πιστώσει πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στους πελάτες/οφειλέτες τους και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Ο κίνδυνος που καλύπτεται είναι η μη πληρωμή των τιμολογίων/απαιτήσεων αυτών λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών τους.

Διαθέτουμε:

 • Γνώση της ασφαλιστικής αγοράς
 • Εμπειρία στην παροχή Ασφαλιστικών υπηρεσιών
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Προσωποποιημένη επικοινωνία

 

Διαφέρουμε γιατί:

 • Είμαστε στον χώρο απο το 1993
 • Δίνουμε προτεραιότητα στην ανθρώπινη εξυπηρέτηση σας
 • Έχουμε γνώση του ασφαλιστικού κλάδου με διαρκή επιμόρφωση
 • Ερευνούμε για τη διαμόρφωση προσιτου ασφάλιστρου σε σχέση με τον ανταγωνισμό χωρίς υπαναχώρηση στην ποιότητα μας
 • Σας υπενθυμίζουμε εγκαίρως την ανανέωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας
 • Φροντίζουμε για τη γρήγορη, ορθή και πλήρη αποζημίωση σας σε περίπτωση ζημιάς
 • Έχουμε σεβασμό στη συνεργασία με τους πελάτες μας
 • Στηρίζουμε τους ασφαλισμένους μας και μας ενδιαφέρει η γνώμη τους
 • Είμαστε δίπλα σας όταν το χρειαστείτε

 

Ενδεικτικές Συνεργασίες:

 • A.I.G.
 • ATRADIUS
 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΑΧΑ Insurance
 • ARAG
 • BUPA
 • DAS
 • ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική
 • ERGO
 • ΕΘΝΙΚΗ
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Ασφάλειες MΙΝΕΤΤΑ
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΕΥΡΩΠΗ
 • Eurolife ERB
 • GENERALI Hellas
 • GROUPAMA Φοίνιξ
 • INTERAMERICAN
 • INTERASCO
 • INTERLIFE
 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
 • LLOYDS of London
 • METLIFE ALICO
 • ΟΡΙΖΩΝ
 • PRIME
 • Υδρόγειος
 • MONDIAL Assistance
 • Interpartner

Δραστηριοποιούμαστε στον :

Κλάδο ζωής με: Νοσοκομειακά προγράμματα, Συνταξιοδοτικά προγράμματα, Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων, Προγράμματα Προστασίας Εισοδήματος, Προγράμματα Κάλυψης φόρων κληρονομιάς, Προγράμματα Κεφαλαίων κάλυψης δανείων, κ.α.

Κλάδο Γενικών Ασφαλειών με: Ασφάλιση Αυτοκινήτων, Ασφάλιση Κατοικιών, Ασφάλιση Καταστημάτων, Ασφάλιση Επιχειρήσεων, Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής, Ασφάλιση Αστικών Ευθυνών Επαγγελματιών, Ασφάλιση Μεταφορών, Ασφάλιση Έργων, Ασφάλιση Βιομηχανικών κινδύνων, κ.α.