Πως να μειώσετε τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας

Την τελευταία επταετία τα ασφάλιστρα των οχημάτων έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% , παρατηρούνται συχνά μεγάλες αποκλίσεις τιμολογίων από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί καθεμία από αυτές σε επιμέρους κατηγορίες πελατών (η έννοια του παραμετροποιημένου τιμολογίου). Άρα λοιπόν είναι επιβεβλημένη η μελέτη των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται σε κάθε οδηγό.
 
Επιπλέον, σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν θα πρέπει κάποιος να εστιάζει μόνο στην τιμή, αλλά παράλληλα να λαμβάνει υπόψη του το εύρος των καλύψεων, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πριν και μετά την ασφάλιση (αυτό επηρεάζει και το περιεχόμενο των καλύψεων), αλλά και τη φερεγγυότητα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να έχει κατανοήσει για το τι ακριβώς ασφαλίζεται και για ποιο ποσό. Δυστυχώς, υπάρχουν οδηγοί που δεν τα γνωρίζουν, αλλά και δεν είναι διατεθιμένοι να ασχοληθούν με αυτά τα ουσιώδη θέματα.
 
Μερικοί συχνοί τρόποι για τη μείωση του κόστους των ασφαλίστρων είναι οι παρακάτω:
 
1. Περισσότερες ασφαλιστικές καλύψεις στην ίδια εταιρεία (π.χ. εκτός από πρόγραμμα αυτοκινήτου και συνταξιοδοτικό πακέτο ή πρόγραμμα υγείας).
2. Εκπτώσεις σε πρόσθετες καλύψεις που συμπληρώνουν την ελάχιστη (π.χ. εκτός από ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψη έναντι κλοπής).
3. Ασφάλιση στην ίδια εταιρεία περισσότερων του ενός οχημάτων της ίδιας οικογένειας (π.χ. αυτοκίνητο ή μηχανή συζύγου).
4. Απουσία τροχαίων ατυχημάτων κατά τα τελευταία χρόνια.
5. Δραστηριοποίηση σε κατηγορίες επαγγελμάτων που συχνά πριμοδοτούν οι ασφαλιστικές εταιρείες (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι).
6. Ο τόπος κατοικίας του οδηγού να είναι σε περιοχές της χώρας με χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων (η επικινδυνότητα ποικίλλει ανά νομό, λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση οδικού δικτύου κ.λπ.).
7. Δυνατότητα απόκτησης ειδικών πακέτων ασφαλίστρων για οδηγούς που διανύουν περιορισμένο αριθμό χιλιομέτρων μέσα σε ένα έτος.
8. Συνήθως, το ετήσιας διάρκειας συμβόλαιο είναι χαμηλότερης αξίας από το διπλάσιο ενός συμβολαίου εξαμηνιαίας διάρκειας, ή από το τετραπλάσιο ενός συμβολαίου τριμηνιαίας αξίας.
9. Ενίοτε προσφέρονται κάποια κίνητρα σε οδηγούς που δέχονται να εξεταστεί η οδηγητική τους συμπεριφορά (π.χ. κληρώσεις δώρων).
10. Σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται εκπτώσεις τιμολογίου, όταν η διάθεση του προϊόντος συνδυάζεται με την κατανάλωση συγκεκριμένων μη ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
 
Επίσης υπάρχει και ο ανταγωνισμός (οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά) μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που:
α) Λειτουργούν μέσα από δίκτυα διαμεσολαβητών (ασφαλιστές, πράκτορες, brokers).
β) Διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω του internet (π.χ. Anytime και Hellas Direct).
γ) Συνεργάζονται μέσω τραπεζικών δικτύων (bancassurance).
 
Τέλος, αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς έχουν κατακτήσει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά οχημάτων και οι ΕΠΥ (εταιρείες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών).
 
Πηγές:
1. Στέφανος Kοτζαμάνης, euro2day.gr
2. Ιωάννης Τσαγκαράκης, Real Insurance Brokers