Είναι πραγματικός ο ασφαλιστής σας ;

 
Τέθηκε σε δημόσια χρήση η ιστοσελίδα όπου μπορεί οι καταναλωτές να δουν αν ο ασφαλιστής τους ή όποιος τους συστήνεται ως ασφαλιστής είναι πραγματικός επαγγελματίας και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα.
Αυτό γίνεται με τις εξής απλές κινήσεις, συμπληρώνοντας είτε το ΑΦΜ, είτε το ΓΕΜΗ, είτε το ονοματεπώνυμο του στην φόρμα αναζήτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://insuranceregistry.uhc.gr/Search
 
Οδηγίες αναζήτησης
Για την αναζήτηση ενός ενεργού ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα από τα παρακείμενα πεδία.
Αν γνωρίζετε το «ΑΦΜ» ή τον «ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ» του ασφαλιστή που αναζητείτε, πληκτρολογήστε τον, στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ»
Αν δεν γνωρίζετε ένα από τα παραπάνω πεδία, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» την επωνυμία της εταιρείας ή το επώνυμο και το όνομα, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, του ασφαλιστή που αναζητείτε. Η αναζήτηση στο πεδίο “Επωνυμία – Ονοματεπώνυμο” γίνεται σ’ όλο το περιεχόμενο του πεδίου. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζεται την ακριβή επωνυμία της εταιρείας που αναζητείτε, όπως είναι καταχωρημένη στο μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου, π.χ. αν η επωνυμία είναι γραμμένη με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες.
Μόλις πληκτρολογείται την επωνυμία – ονοματεπώνυμο, ενεργοποιείται το πεδίο “Επιμελητήριο”, οπότε με την επιλογή ενός Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε μόνο παρόμοιες επωνυμίες – ονοματεπώνυμα που ανήκουν στο Επιμελητήριο που επιλέξατε.
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ» θα εμφανιστεί μια λίστα ενεργών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με τα στοιχεία: Επιμελητήριο που είναι καταχωρημένη η επιχείρηση, επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, και πλήρη διεύθυνση του ασφαλιστή.
Κάντε κλικ στην επιχείρηση που θέλετε κα πατήστε το κουμπί «ΠΡΟΒΟΛΗ»
 
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε για την εφαρμογή ότι κατά τις πρώτες μέρες λειτουργίας του μητρώου, που άρχισε στις 4/1/2018, πιθανόν να παρουσιάζονται λάθη ή να μην εμφανίζονται κάποιοι διαμεσολαβητές καθώς η εφαρμογή για το μήνα Ιανουάριο είναι πιλοτική.