Η απόφαση για την ασφάλιση κατοικίας

Η ασφάλιση ενός ακινήτου φαντάζει σε πολλούς πολυτέλεια ειδικά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Ωστόσο, αυτή η σημαντική έλλειψη ρευστότητας που βιώνουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ίσως και το πιο ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσει κάποιος στην ασφάλιση της κατοικίας του. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί αν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει μόνος του όλες τις επισκευές που θα χρειαστεί το σπίτι του σε περίπτωση κάποιου τυχαίου γεγονότος, όπως μια φωτιά, που θα προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο ακίνητο του. 
 
Η απόφαση όμως για την αγορά μιας ασφάλισης κατοικίας είναι το πρώτο βήμα. Μια γρήγορη ματιά στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εμφανίζονται προϊόντα με ασφάλιστρα που ξεκινούν από τα 60-70 ευρώ τον χρόνο και μπορεί να ξεπερνούν και τα 500 ευρώ τον χρόνο. Το κόστος κάθε ασφαλιστηρίου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και η παλαιότητα του, η εκτιμώμενη αξία του και βέβαια ο αριθμός των καλύψεων που περιέχει. 
 
Τα πιο απλά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας περιλαμβάνουν τις βασικές καλύψεις πυρκαγιάς, ευρείας έκρηξης, πρόσκρουσης οχημάτων. Πρόκειται για συμβόλαια τα οποία υπογράφονται κυρίως στο πλαίσιο κάποιου ενυπόθηκου δανείου, προκειμένου να καλυφθεί ο όρος της υποχρεωτικής ασφάλισης του υποθηκευμένου ακινήτου που θέτουν οι τράπεζες. Τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια είναι πολύ φθηνά με τα ασφάλιστρα να ξεκινούν από τα 60-70 ευρώ. 
 
Μια κατηγορία «επάνω» βρίσκονται τα προγράμματα που περιλαμβάνουν περισσότερες καλύψεις όπως ζημιές από καπνό, ή λόγω φωτιάς από βραχυκύκλωμα και άλλα. Δεν καλύπτονται ωστόσο τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι ή οι περιπτώσεις κλοπής. Τέτοια προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες που δεν ιδιοκατοικούν και κατά συνέπεια ενδιαφέρονται μόνο για την ασφάλιση του κτηρίου. Τέλος, τα πλήρη και ακριβότερα προγράμματα περιλαμβάνουν και τις καλύψεις ζημιών από κλοπή και το περιεχόμενο της κατοικίας, συνήθως σε αξία καινούργιου. 
 
Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε και τα ειδικά συμπληρωματικά προγράμματα «συμφωνημένων αξιών» που απευθύνονται σε όσους έχουν πολύτιμα αντικείμενα και έργα τέχνης και ενδιαφέρονται να καλύψουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους σε αξίες που θα έχουν προ-συμφωνηθεί. 
 
Ασφάλιση σεισμού 
Ανεξαρτήτως των προγραμμάτων, υπάρχει πάντα η δυνατότητα της συμπληρωματικής κάλυψης σεισμού, αρκεί το κτήριο να έχει κατασκευαστεί μετά το 1960. Στην ασφάλιση του σεισμού στις περισσότερες περιπτώσεις απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Η ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή, αφαιρεί από κάθε ζημιά το 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου και καταβάλει το υπόλοιπο της ζημιάς.