Ασφάλιση Ζωής

Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε στην εταιρεία μας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, κλπ.), θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την εταιρεία μας αποκλειστικά για την παροχή ασφαλιστικών πληροφοριών ή υπηρεσιών. Οι τιμές που προκύπτουν είναι ενδεικτικές (παραμετρικό τιμολόγιο) και μπορούν να τροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας ή τις καλύψεις που μπορεί να μας ζητηθούν!

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου
Κλάδος Σύνταξης
Κλάδος Υγείας
Καλυπτόμενα Μέλη (O/H σύζυγος και παιδιά έως 18 ετών )
Mέλος 1
Mέλος 2
Mέλος 3
Mέλος 4
Mέλος 5
Διευκρινίσεις
Όροι Επικοινωνίας

Αποδέχομαι ότι τα στοιχεία μου είναι αληθή και επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά ή μέσω email για να με ενημερώσετε για την προσφορά ασφάλισης που μόλις συμπλήρωσα.