Ασφάλιση Κατοικίας

Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε στην εταιρεία μας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, κλπ.), θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την εταιρεία μας αποκλειστικά για την παροχή ασφαλιστικών πληροφοριών ή υπηρεσιών. Οι τιμές που προκύπτουν είναι ενδεικτικές (παραμετρικό τιμολόγιο) και μπορούν να τροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας ή τις καλύψεις που μπορεί να μας ζητηθούν!

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου
Στοιχεία Ακινήτου
Πρόγραμμα Ασφάλισης
Ενυπόθηκο
Έκρηξη
Πυρκαγιά / Κεραυνός
Πτώση Αεροσκαφών
Σεισμός
Πυρός
Έκρηξη
Πυρκαγιά / Κεραυνός
Πτώση Αεροσκαφών
Ζημιές από καπνό
Πυρός / Κλοπή
Κλοπή περιεχομένου
Έκρηξη
Πυρκαγιά / Κεραυνός
Πλημύρρα / Θύελα
Πτώση Αεροσκαφών
Ζημιές από καπνό
Διευκρινίσεις
Όροι Επικοινωνίας

Αποδέχομαι ότι τα στοιχεία μου είναι αληθή και επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά ή μέσω email για να με ενημερώσετε για την προσφορά ασφάλισης που μόλις συμπλήρωσα.