Ασφάλιση Οχήματος

Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε στην Real Insurance Brokers μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (ενδεικτικά αναφέρουμε Όνομα, Επώνυμο, email, Τηλ. επικοινωνίας , ΑΦΜ, κλπ.) θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από το γραφείο μας αποκλειστικά για την παροχή ασφαλιστικών πληροφοριών ή υπηρεσιών, στα πλαίσια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι τιμές που προκύπτουν είναι ενδεικτικές επειδή εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους(παραμετρικό τιμολόγιο) και μπορούν να τροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες σας ή τις καλύψεις που πιθανόν να μας ζητήσετε!

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα απο 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχειων: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα απο 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχειων: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα απο 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχειων: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx.
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα απο 2 MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχειων: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx.
Στοιχεία Ιδιοκτήτη
Στοιχεία Οδηγού
Στοιχεία Οχήματος
Πρόγραμμα Ασφάλισης
Διευκρινίσεις
Όροι Επικοινωνίας

Αποδέχομαι ότι τα στοιχεία μου είναι αληθή και επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά ή μέσω email για να με ενημερώσετε για την προσφορά ασφάλισης που μόλις συμπλήρωσα.